Hantering av personuppgifter på Östangård Bed & Breakfast

Vi på Östangård Bed & Breakfast (fortsättningsvis Östangård B&B) värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter när du bokar hos oss eller på annat sätt kommer i kontakt med oss. Vi hanterar personuppgifter utifrån GDPR, den nya Dataskyddsförordningen.

Allmänt om GDPR
Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft 25 maj 2018. GDPR ersätter då Personuppgiftslagen (PUL) och gäller i alla EU-länder. GDPR är till för att skydda dig som enskild person vad gäller hantering och spridning av dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan hänvisas till dig som person, som t ex personnummer, namn, adress, e-post, bild, mm.

Personuppgiftsansvarig
Östangård B&B (Bolagets namn: ÖSTANGÅRD HÄNDELSERNAS CENTRUM AB – ORG NR: 559301-1611) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter hos oss. Kontaktuppgifter till Östangård B&B är Östangård B&B, Östangårdsvägen 3, 276 36 Borrby. Telefon: 0414-300 14. Mailadress: info@ostangard.nu. Webbsida: ostangard.nu

Om du vill begära ut ett utdrag av dina personuppgifter gör du det skriftligt till ovanstående adress. Det gäller också om du har synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter eller önskar att bli raderad från vårt kundregister. Tveka inte att höra av dig om du undrar något.

Behandling av dina personuppgifter
I samband med att en gäst bokar rum eller använder en av våra tjänster samlar Östangård B&B in personuppgifter om den gästen. Det kan handla om uppgifter som gästen lämnar via vår websida, mail, telefon och via våra automatiska bokningskanaler. Det gäller kontaktuppgifter som t ex namn, telefonnummer, mailadress och adress. Om gästen har önskemål (t ex om ett speciellt rum) eller kommentarer och/eller frågor omkring boendet eller mat och dryck kan dessa uppgifter också komma att sparas hos oss.
Känsliga uppgifter som etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös uppfattning eller sexuell läggning kommer aldrig aktivt att lagras hos oss. Vi på Östangård B&B uppmanar dig som gäst att aldrig fylla i känsliga uppgifter i tomma fält som kan komma att registreras hos oss. Personuppgifterna sparas i vårt kundregister. De lagras så länge som de är aktuella och rensas regelbundet från sådana uppgifter som inte längre behövs för våra åtaganden och uppföljning mot dig som gäst/kund.

Samtycke
Östangård B&B behöver inte hämta in ditt samtycke då du gör en bokning hos oss, antingen via vår hemsida eller särskilda bokningskanaler för logi eller logi och restaurangbesök. Bokningen räknas som att vi ingår ett avtal och de lämnade uppgifterna krävs för avtalet mellan oss. Sådana uppgifter är ofta namn, adress, telefonnummer, mailadress. Om du ingått ett sådant bokningsavtal med oss kan du när som helst kontakta oss för att få dina uppgifter korrigerade eller raderade eller få ett utdrag på dina uppgifter, vilket kommer att ske så snart som möjligt men senast inom en månad från det att du ber om det.

Syfte med behandlingen av dina personuppgifter
Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter för att:
– Bearbeta din bokning eller beställning av tjänst hos oss
– Underlätta vid framtida bokningar av logi eller tjänster hos oss
– Administrera och utveckla de tjänster som vi tillhandahåller
– Kontakta gäster i samband med en bokning, befintlig eller framtida. Detta kan ske genom sms, mail, telefon eller nyhetsbrev
– Göra analys för att förbättra kvaliteten och upplevelsen av våra tjänster
– Informera om erbjudanden eller kampanjer

Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Östangård B&B kan vara tvingade att lämna ut dina personuppgifter i stöd av lag eller myndighetsbeslut till polis eller annan myndighet om det t ex gäller misstanke om brott eller liknande.
Östangård B&B kan också lämna ut dina personuppgifter till eventuell underleverantör som vi anlitar. Dessa underleverantörer använder endast personuppgifterna i enlighet med Östangård B&Bs instruktioner för att fullfölja uppdraget från oss.
Via vår webbplats kan det förekomma länkningar till andra webbplatser som Östangård B&B inte äger eller kontrollerar. Östangård B&B tar inte ansvar för hur dessa ägare eller operatörer hanterar personuppgifter.

Cookies
Östangård B&B kan använda sig av cookies för att lagra information om besökares preferenser, registrera specifik information om vilka sidor användare besökt, anpassa websidans innehåll efter besökarens webbläsare eller annan information som besökaren skickar via sin webbläsare. Genom att använda webbplatsen godkänner besökaren att Östangård B&B får ta del av ovanstående information.

Vi på Östangård B&B hoppas att du genom ovanstående information känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Undrar du över något är du välkommen att höra av dig!